THOMAS SCHOEMAN
IS SINDS DIT JAAR BESTUURDER BIJ CONFIRM.

Zijn aanstelling vloeit voort uit het toetreden tot Confirm door HZW accountants & belastingadviseurs. Wie is Thomas, wat drijft hem en wat kunnen we van hem verwachten? Een portret van een gedreven accountant die zichzelf omschrijft als een vakidioot met een scherp oog voor ontwikkeling en werkplezier.

Na het afronden van zijn vwo-opleiding rolt Thomas direct in het vak. Geheel volgens plan, want de jonge Thomas wil van jongs af aan al werken in de accountancy. Hij combineert werk met een studie op Nyenrode, en brengt de eerste zeven jaar van zijn carrière door op een middelgroot kantoor. Een prima leerschool en een goede basis voor zijn loopbaan, zo blijkt.

De Veenendaler gaat aan de slag bij HZW accountants & belastingadviseurs, voornamelijk in de controlepraktijk. Hij komt er snel achter dat dit domein hem de meeste energie en voldoening geeft. Na het behalen van zijn RA-titel wordt hij als extern accountant verantwoordelijk voor de controlepraktijk van HZW. In 2022 treedt hij bij HZW als vennoot toe tot de maatschap, nadat de controlepraktijk van HZW in het najaar van 2021 opgaat in Confirm. Vanaf 1 januari 2023 treedt HZW als vierde lidkantoor toe tot Confirm. ‘Dat was ook het natuurlijke moment dat ik formeel tot het bestuur ben toegetreden’, vat Thomas zijn loopbaan samen.

BOUWSTENEN

Thomas is vader van drie kinderen en weet als geen ander dat de vele uren in het vak van accountant van invloed kunnen zijn op de werk-privébalans. ‘Tijdens mijn studie heb ik vader mogen worden van drie dochters. Mijn vrouw is ook ondernemer. Een jong gezin dus met veel dynamiek en volle agenda’s. Alle ballen in de lucht houden op een gezonde manier, kan dan alleen binnen een organisatie waar werk en privé in balans zijn. Niet alleen in woorden, maar juist in daden. Een werkplek en organisatie waar je de ruimte hebt om jezelf in je eigen tempo en in je eigen richting te ontwikkelen. Een bouwsteen die onmisbaar is in het geheel en waar ik een groot belang aan hecht. Dat is waar Confirm ook voor staat’.

Wat kan Confirm van Thomas verwachten? ‘Ten eerste denk ik dat ik in de positieve zin van het woord enigszins een vakidioot ben, waarbij ik kwaliteit hoog in het vaandel heb staan. Ik vind dat wij een enorm interessant beroep hebben, waar voldoende uitdagingen liggen. Zeker als het gaat om de wijze waarop de accountantscontrole ingestoken kan worden. Ik wil graag collega’s inspireren en motiveren om met een meer datagedreven bril naar de controle van de jaarrekening te kijken. Dat zal lang niet bij elke onderneming kunnen, maar door er juist wel over na te denken en het gesprek met de onderneming te voeren, kun je samen veel bereiken. Intern, maar ook met onze klanten.’

RANDVOORWAARDE

Thomas vervolgt: ‘Daarnaast weet ik als geen ander hoe belangrijk een goede werkomgeving is. Zeker met een jong gezin komen er genoeg uitdagingen op je af. Doordat ik relatief jong als bestuurder en extern accountant binnen een middelgroot audit-kantoor werkzaam ben, snap ik als geen ander het perspectief van young professionals. Bij Confirm tref je een organisatie die er juist voor deze mooie club aan mensen is. Kwaliteit is bij ons een randvoorwaarde, maar het bieden van een organisatie waarin de vrijheid is om je te ontwikkelen in je eigen tempo met de aandacht voor privé is net zo belangrijk.’

Thomas wil mensen helpen bij hun ontwikkeling, waarbij kwaliteit en vooruitstrevend te werk gaan de belangrijkste ingrediënten zijn. Het gaat hem om sociale betrokkenheid en vooral om ervoor te zorgen dat je een hechte club bent waar kwaliteit en plezier hand in hand gaan.

THOMAS SCHOEMAN,
BESTUURDER

“Confirm biedt je de kans om te groeien, je kennis te verbreden en je ambities waar te maken”.

TOEGANKELIJK, GEZELLIG, SOCIAAL, AMBITIEUS, PROFESSIONEEL, FLEXIBEL, INNOVATIEF, KRITISCH, GASTVRIJ, EERLIJK, INFORMEEL, UITDAGEND, COLLEGIAAL EN SERIEUS (MAAR WE KUNNEN OOK ONTZETTEND MET ELKAAR LACHEN).