INNOVATIE ALS DRIJFVEER
BIJ VOORUITSTREVEND CONFIRM

Innoveren in het domein van wettelijke controles blijft een uitdaging. Zeker in tijden van personeelskrapte. Daarom is innovatie juist nu van belang. Niet alleen om efficiënter de jaarrekeningcontrole uit te voeren, maar ook om het vak leuker te maken. Confirm maakt rake stappen op dit vlak en innoveert volgens een gedegen visie en helder plan.

Confirm kiest bewust voor investeren in innovatie. Een vaste kerngroep van medewerkers bijt zich hierin vast. Deze groep bestaat uit accountants en IT-experts, en slaat een brug tussen twee werelden. Het doel is niet alleen om jaarrekingcontroles efficiënter uit te voeren. Het vak wordt er zo ook vele malen leuker door. Dat biedt toegevoegde waarde voor de gecontroleerde onderneming, én een mooie uitdaging voor collega’s van Confirm.

Binnen Confirm wordt bewust gekozen om te investeren in innovatie. Een mooi voorbeeld hiervan is Gotcha!, waarmee integraal een analyse wordt gemaakt van al het uitgaande betalingsverkeer. Daarnaast weten collega’s van Confirm aan de hand van auditfiles en andere brondata de totaalverbandcontroles en analyses op te zetten die resulteren in kwalitatieve goede jaarrekeningcontroles. Dit geeft ook meer inzichten voor de klanten.

HOE IS INNOVATIE VERANKERD IN JULLIE DNA EN BEDRIJFSCULTUUR?

Thomas: ‘Deels zit het in onze ‘eigenwijsheid’, maar vooral ook in ons enthousiasme over ons prachtige beroep. In ons DNA zit verweven dat wij op zoek zijn naar slimme oplossingen. Wij willen bijdragen aan verdere ontwikkeling. Zowel voor het vak als voor onze collega’s. Wij zijn ervan overtuigd door op een vooruitstrevende manier te werk te gaan, dit ook zorgt voor plezier op de werkvloer en een toekomstbestendige solide basis voor young professionals in ons vakgebied.’

HOE REAGEREN KLANTEN OP JULLIE INNOVATIE PRODUCTEN EN DENKWIJZE?

Thomas: ‘Over het algemeen zijn onze klanten hier enthousiast over. Daarbij moet ik wel opmerken dat een datagedreven aanpak niet voor iedere onderneming passend is. Je blijft afhankelijk van de volwassenheid van de IT-omgeving van de onderneming. Door als eerste met een datagedreven insteek de controle te benaderen, probeer je juist verbanden te zien tussen verschillende stromen in een organisatie. Datzelfde geldt voor aanknopingspunten in de interne beheersing van een klant. Hoe zorg je nu met behulp van IT dat je als ondernemer of management in control bent? Als accountant kun je bijdragen aan deze aspecten door het gesprek hierover aan te gaan. We moeten kritische vragen stellen, verbanden leggen en randvoorwaarden aangeven.’

WAT DOET INNOVATIE MET DE WERKSFEER EN UITSTRALING VAN JULLIE BEDRIJF?

Innovatie is voor ons een drijfveer als het gaat om een vooruitstrevende organisatie te kunnen zijn voor professionals binnen ons mooie vak. Wij voegen vertrouwen toe aan financiële informatie. Die rol nemen we serieus. Daarbij is het voor ons een vanzelfsprekendheid dat we deze rol kleur geven door, waar dat kan, te doen met slimme oplossingen. Plat gezegd: verder kijken dan je neus lang is. Dat zorgt dan ook voor een goede werksfeer en prima uitstraling. Al moet ik toegeven dat we af en toe wellicht wat te bescheiden zijn. Maar dat zien we vooral als een goede eigenschap.

THOMAS SCHOEMAN,
BESTUURDER

“We vormen een hecht team zonder strikte hiërarchie en strenge regels. We geven je de vrijheid en verantwoordelijkheid om je werk op jouw manier te doen. Zonder druk, mét plezier.”

TOEGANKELIJK, GEZELLIG, SOCIAAL, AMBITIEUS, PROFESSIONEEL, FLEXIBEL, INNOVATIEF, KRITISCH, GASTVRIJ, EERLIJK, INFORMEEL, UITDAGEND, COLLEGIAAL EN SERIEUS (MAAR WE KUNNEN OOK ONTZETTEND MET ELKAAR LACHEN).