LEERZAME EN PLEZIERIGE STAGES BIJ CONFIRM:
ERVARINGEN VAN FLORIS, KAYNE EN WILJAN

Floris, Kayne en Wiljan, allen derdejaars studenten Accountancy aan de HAN in Arnhem, hebben hun stage bij Confirm Accountants afgerond. Kayne heeft twintig weken stage gelopen met Roy als zijn begeleider, Wiljan werd begeleid door Thomas, terwijl Floris gedurende tien weken onder de hoede stond van Mathijs. Ze delen graag hun ervaringen, waarbij ze de waardevolle lessen en leuke aspecten van hun tijd bij Confirm aan het licht brengen.

Kayne beschrijft zijn stage als zowel leerzaam als plezierig. Hij is tevreden over de begeleiding en de mogelijkheid om in verschillende teams te werken. Hierdoor kon hij leren van verschillende werkmethoden en zijn visie verbreden. Floris, die ook stage heeft gelopen bij Confirm, geeft aan dat, hoewel de inhoud van de stage overeenkwam met zijn verwachtingen, Confirm hem verraste met een informelere werkomgeving dan hij had verwacht in een controlepraktijk. Deze sfeer beviel hem goed. Wiljan, die stage liep in Veenendaal, was onder de indruk van de mate van betrokkenheid van collega’s. Zij zorgden volgens Wiljan voor een prettig werkklimaat waarbij de drempel werd verlaagd om vragen te stellen.

ACTIVITEITEN BUITEN WERKTIJD

Hoewel Floris aanvankelijk niet goed wist wat hij kon verwachten van zowel de stage als het bedrijf, heeft hij veel verschillende vaardigheden geleerd en een beter beeld gekregen van het werkveld. De kennis die hij heeft opgedaan, zal hij de rest van zijn loopbaan kunnen benutten.

Hoewel het werk op zich al hoogtepunten bood, koestert Kayne ook de activiteiten buiten werktijd. In mei hebben ze een Solextour gemaakt en Jeu de Boules gespeeld, waardoor ze elkaar op een andere manier hebben leren kennen. Andere hoogtepunten waren zijn persoonlijke groei, het algemene contact met collega’s en de prettige sfeer op kantoor. Hij kijkt uit naar de zomerbarbecue, waar hij iedereen nog even kan zien om zijn stageperiode af te sluiten.

GEMIDDELDE LEEFTIJD LIGT LAGER

Floris ontdekte dat de werkelijkheid anders was dan zijn verwachtingen. Hij had verwacht dat de gemiddelde leeftijd vrij hoog zou liggen, gezien de ervaringen van studiegenoten. Dit viel hem mee bij Confirm: “de gemiddelde leeftijd ligt lager dan bij andere accountantskantoren en voelde me hierdoor gelijk op mijn gemak”.  Zowel op kantoor als buiten kantoor heeft hij veel kunnen lachen. Hij waardeert het dat er genoeg ruimte is voor humor, ook tijdens werktijd.

De begeleiding van Floris kwam niet alleen van zijn stagebegeleider bij Confirm, maar ook van het projectteam. De diverse inzichten hebben hem geholpen om verschillende aanpakmethoden toe te passen.

PRAKTISCHE UITVOERING VAN EEN AUDIT

Mathijs, de begeleider van Floris, merkte gedurende de afgelopen tien weken een duidelijke groei bij Floris. “In het begin was hij wat terughoudend, maar nu zit hij duidelijk op zijn plek. Hij krijgt steeds meer structuur in zijn werkzaamheden en heeft de werkwijze van Confirm eigen gemaakt”, aldus Mathijs.

Hoewel Floris aanvankelijk wat meer begeleiding nodig had, is hij in korte tijd zelfstandiger geworden. Mathijs geniet ervan om de ontwikkeling van studenten te zien en ze kennis over te brengen die hen van pas zal komen in hun verdere carrière. Bovendien vindt hij het belangrijk dat studenten een beeld krijgen van de praktische uitvoering van een audit.

POSITIEVE EN HARMONIEUZE SFEER

Kayne was de eerste student die Roy begeleid heeft sinds hij bij Confirm werkt. Hij prijst Kayne’s karakter en zijn bereidheid om begeleiding te aanvaarden. Gedurende de stageperiode heeft Kayne zijn terughoudendheid overwonnen en is hij proactiever geworden in het aanspreken van mensen en het oplossen van problemen. Roy vindt dit aspect bijzonder bevredigend, omdat het de essentie van het vak weerspiegelt: het zien van de groei en ontwikkeling van studenten. Roy is zeer tevreden over deze eerste ervaring en hoopt in de toekomst nog meer studenten te mogen begeleiden.

FOUTEN MAKEN MAG

Wiljan liep twintig weken stage in Veenendaal, onder begeleiding van Thomas en het hele team. Wiljan spreekt van een soepel verlopen stage. Alleen bij de start was ietwat lastig om dossiers in te duiken. “Fouten worden gemaakt om er van te leren en dat is oké. Dat werd benadrukt door Confirm”, laat Wiljan weten.

Wiljan blijft werken voor Confirm naast zijn studie: “Ik ben nog lang niet uitgeleerd. De theorie die ik opdoe op school, kan ik toepassen in de praktijk en wat ik leer bij Confirm komt ook weer terug in mijn lesstof. Wat dat betreft heb ik zo een voorsprong op de lesstof. Met behulp van Confirm ga ik ook een afstudeeropdracht doen”, laat Wiljan weten.

Floris, Kayne en Wiljan hebben waardevolle stages doorlopen bij Confirm, waarbij ze hebben geprofiteerd van ondersteunende begeleiding en de mogelijkheid om praktische vaardigheden en kennis op te doen. Deze ervaringen hebben niet alleen hun professionele vaardigheden versterkt, maar de stages bleken ook waardevolle opstapjes te zijn op weg naar een succesvolle carrière in de accountancy. Confirm heeft genoten van hun aanwezigheid en wenst ze veel succes in hun verdere loopbaan!

Wil jij ook stage lopen bij het meest verrassende en uitdagende audit-only kantoor in omgeving Gelderland en Utrecht? Of heb jij vragen omtrent studie/stage lopen bij Confirm? Stuur dan een mailtje naar onze recruiter Lisa Lubbers (recruitment@confirm.nu).

FEIKO VRIEZE,
BESTUURDER

Een coöperatieve accountantsorganisatie met 3 vestigingen en een dynamisch team van 40 enthousiaste medewerkers. Dat is Confirm. Onze belangrijkste activiteit: financiële controle op het allerhoogste niveau, waarbij de klant centraal staat.

TOEGANKELIJK, GEZELLIG, SOCIAAL, AMBITIEUS, PROFESSIONEEL, FLEXIBEL, INNOVATIEF, KRITISCH, GASTVRIJ, EERLIJK, INFORMEEL, UITDAGEND, COLLEGIAAL EN SERIEUS (MAAR WE KUNNEN OOK ONTZETTEND MET ELKAAR LACHEN).